Thanh toán

Thanh toán

Thanh toán bằng hình thức Chuyển khoản trước sau đó nhận hàng hoặc Thanh toán bằng hình thức trả tiền cho đơn vị gaio vận khi nhận hàng (COD)

(miễn phí vận chuyển toàn quốc)

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trước sau đó nhận hàng:

Quý khách vui lòng chuyển tiền tới tài khoản sau:
STK: 27910000438019
Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN DUOC VINACAO
Ngân hàng BIDV

Nội dung chuyển khoản: "Tên + Số điện thoại" (vd: "Nguyen Van A 09123456789")

Sau khi nhận được khoản thanh toán của quý khách chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách và thực hiện chuyển hàng.

- Thanh toán bằng hình thức trả tiền cho đơn vị giao vận khi nhận hàng (COD)

Phương thức vận chuyển sản phẩm đến tay khách hàng và khách hàng thanh toán khi nhận hàng!

Quý khách cần cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ cụ thể.
VD: Nguyễn Văn A – 09123456789 – Số 57 Lên Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Bình luận