Vận chuyển

Vận chuyển

- Phí vận chuyển: Miễn phí

- Thời gian vận chuyển: Phụ thuộc vào vị trí địa lý của khách hàng

+ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: 1-3 ngày

+ Giao tới ngoại thành huyện, xã: 2-5 ngày


Bình luận